Organization


Chairman: Weicai Yang

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Director: Kang Chong

Advisors: Bin Han, Jiayang Li, Weihua Wu, Yongbiao Xue

Members: Xiangdong Fu, Hongqing Ling, Zhixi Tian, Xiqing Wang, Xiujie Wang, Lizhong Xiong, Aimin Zhang, Chunyi Zhang

 

ORGANIZING COMMITTEE

Director: Weihua Xu

Members: Weijuan Hu, Xin Yu, Hong Zhang, Leiying Zhang

 

Important Dates
 • Registration OpenOct. 1, 2017
 • Registration DeadlineNov. 20, 2017
 • Abstract Submission DeadlineNov. 10, 2017
 • Poster Submission DeadlineNov. 10, 2017
Conference Information
 • Date:

  Dec. 1 – Dec. 4, 2017
 • Location:

  Building 1, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences

 • Organizers:

  Subcommittee of Phenomics, Genetics Society of China
  Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences
 • Co-Organizers:

  The State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
  Zeqlquest AgriPheno Co., Ltd
  LemnaTec Gmbh
Copyright © 2017Plant Phenomics 2017